Expropiació d’habitatges buits de grans tenidors

S’enviaran els primers requeriments perquè els propietaris dels habitatges acreditin legalment la residència de persones

NOTICIAS 14/05/2023
20230509_tarragona.png_1333202801

S’ha fet el primer pas per iniciar l’expropiació d’habitatges buits de grans tenidors per incomplir la funció social de la propietat. Els pròxims dies s’enviaran les primeres cartes amb el requeriment perquè els propietaris dels habitatges acreditin legalment que es destinen a la residència de persones.

Si no atenen al requeriment en el termini d’un mes, es declararà l’incompliment de la funció social de la propietat i s’iniciarà el procediment d’expropiació, que pot durar uns sis mesos. Per tant, es faran a principis del 2024.

L’expropiació només afecta els habitatges inclosos al Registre d’habitatges buits i ocupats sense títol habilitant (RHBO). Per tant, n’estan exclosos els petits propietaris.

En una primera fase s’actuarà en 14 municipis situats en àrees legalment declarades com a zones amb una demanda forta i acreditada d’habitatge. Els municipis són:

Cornellà de Llobregat
Figueres
Lloret de Mar
Mataró
Mollet del Vallès
Reus
Roda de Berà
Rubí
Salt
Tarragona
Valls
Vic
Viladecans
Vilanova i la Geltrú
Es va oferir als 45 municipis on l’Agència de l’Habitatge de Catalunya havia  detectat un major increment de sol·licituds valorades per les Meses d’emergència. Finalment, es van subscriure convenis amb 14 ajuntaments.

El beneficiari dels habitatges serà l’Incasòl, que disposa de 5 milions per a finançar aquesta primera fase d’expropiacions, cosa que permet l’adquisició potencial d’entre 50 i 70 habitatges. De la gestió se n’ocuparà l’Agència d’Habitatge de Catalunya, que els destinarà a famílies vulnerables incloses a les Meses d’emergència dels municipis.

Expropiació forçosa per incrementar el parc de lloguer social

La Llei 1/2022 estableix que la Generalitat o els ens locals poden expropiar per incompliment de la funció social del dret de propietat, que es produeix quan un habitatge roman desocupat de manera permanent i injustificada durant més de dos anys.

La finalitat de l’expropiació només pot ser augmentar el parc d’habitatge de lloguer social per a atendre a les persones en risc d’exclusió social residencial o que estan en risc de trobar-s’hi.

Què és el Registre d’habitatges buits?

Al Registre hi consten els habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o per dació en pagament de deute que no estiguin legalment ocupats i de persones jurídiques privades que tinguin els habitatges en situació de desocupació permanent per un termini superior als 2 anys.
Els pisos que s’obtinguin a través d’aquesta via es posaran a disposició de les famílies vulnerables
Més informació
Registre d'habitatges buits (RHBO). Obre en una nova finestra.
LLEI 1/2022, del 3 de març. Obre en una nova finestra.

Te puede interesar
20231211_accessible.png_579601958

Catalunya, referent en accessibilitat universal

IB
NOTICIAS 11/12/2023

Ja està en vigor el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que detalla les mesures en matèria d’accessibilitat aplicables a l’edificació, el transport, l’urbanisme, els productes i els serveis, tant públics com privats i en espais ja existents o els de nova creació.

Lo más visto
fa15955c-6dbd-4cd4-931d-bc405a374f9b

Gran Desfile de Carnaval

11/02/2024

Inicio en el paseo de Camprodon y Arrieta, pasa por el paseo Verdaguer, el paseo de Agustí Font, la avenida de Just Marlés y la avenida del Rieral.