Convocatòria de 300 places de bombers i bomberes

S'amplia el termini per presentar les sol·licituds

NOTICIAS 12/02/2024
20240109_bomberes.png_1934956856

S’ha obert la convocatòria de concurs oposició de 300 places de bomber i bombera. Aquesta convocatòria, la 81/24, manté la reserva del 40% de les places per a dones, que actualment representen només un 2% del cos.

Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica fins al 5 de febrer.

[ACTUALITZACIÓ]

S'amplia 20 dies el termini de presentació de sol·licituds. A partir del 13 de febrer, comença un període de 20 dies hàbils per presentar la sol·licitud.

Fases de la convocatòria

Primera fase: concurs oposició. Atorga un màxim de 40 punts i consta de cinc proves: coneixements, proves físiques, oficis, i avaluació psicològica i mèdica. Hi ha una sisena prova per a qui no acrediti coneixements de llengües catalana i castellana.
Segona fase: concurs. Merita un màxim de 20 punts. Aquí es valoren els serveis prestats.
Tercera fase: curs de formació. Si s’han superat aquestes dues fases, s’ha de fer un curs de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El curs, de 900 hores lectives, consta de nou mòduls.
Quarta fase: pràctiques en un parc de Bombers. Per a les persones que hagin superat el curs. Cal acreditar 1.104 hores de servei efectiu abans de rebre el nomenament oficial com a bomber o bombera de la Generalitat de Catalunya.

Te puede interesar
20231211_accessible.png_579601958

Catalunya, referent en accessibilitat universal

IB
NOTICIAS 11/12/2023

Ja està en vigor el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que detalla les mesures en matèria d’accessibilitat aplicables a l’edificació, el transport, l’urbanisme, els productes i els serveis, tant públics com privats i en espais ja existents o els de nova creació.

Lo más visto