Serveis mínims per la vaga d'infermeria i als centres de salut

Es tracta d’una vaga indefinida d’infermeria i les vagues de l’Institut Català de la Salut

NOTICIAS 11/12/2023
20231211_infermeria.png_1052994301

S’han establert els serveis mínims per la vaga d’infermeria que comença el 12 de desembre, i que es indefinida, i les vagues del personal en els centres d'atenció primària i hospitalària de l'Institut Català de la Salut convocades per als dies 12, 13, 15 i 20 de desembre. Les vagues han estat convocades per diferents sindicats i els serveis essencials són els següents:

L’assistència als centres i establiments de l'àmbit del SISCAT ha de garantir:

El normal funcionament del servei d'urgències, tant l'atenció de malalts externs com l'atenció dels malalts ingressats a les unitats d'observació d'urgències.
El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d'hemodiàlisi, neonatologia...
Els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital.
L'activitat quirúrgica inajornable.
Mentre estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès.
En els centres d'assistència extrahospitalària, l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla.
El normal funcionament del circuit assistencial COVID-19.
El servei de neteja mantindrà l'activitat normal en les àrees d'alt risc.
El menjar de tots els malalts ingressats.
Els serveis de neteja i d'hoteleria han de quedar garantits.
El transport sanitari de totes les urgències sanitàries, tractaments oncològics, de diàlisi i d'oxigenoteràpia, i proves urgents. També el trasllat de pacients donats d'alta al servei d'urgències que ho necessitin.
El normal funcionament del servei de coordinació d'urgències i els sistemes d'emergències mèdiques.
La resta de serveis funcionaran com si es tractés d’un dia festiu.
En l'assistència sanitària en els centres i establiments privats dedicats a l'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques que no formin part del SISCAT: s'estableixen els mateixos serveis mínims que en l'apartat anterior, llevat de l'establert al punt 6.

Te puede interesar
20231211_accessible.png_579601958

Catalunya, referent en accessibilitat universal

IB
NOTICIAS 11/12/2023

Ja està en vigor el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que detalla les mesures en matèria d’accessibilitat aplicables a l’edificació, el transport, l’urbanisme, els productes i els serveis, tant públics com privats i en espais ja existents o els de nova creació.

Lo más visto