Anàlisi dels impostos turístic, d’habitatges buits i d’aviació comercial

L’impost sobre les estades en establiments turístics augmenta els ingressos públics sense disminuir la demanda

NOTICIAS 12/02/2024
20240212_turisme.png_579601958

El Govern ha avaluat els efectes dels següents impostos propis: les estades en establiments turístics, l’impost sobre habitatges buits i el que grava l’aviació comercial. L’examen l’ha fet l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) amb l’objectiu de retre comptes a la ciutadania i prendre, si cal, mesures correctives si es detecten desigualtats o impactes negatius.

Impost sobre les estades en establiments turístics

L’anàlisi, que se centra en el període 2012-2019, conclou que ni la implementació de l’impost ni les modificacions tarifàries realitzades l’any 2017 no han tingut un efecte significatiu sobre la demanda turística a Catalunya, ni a cap de les tres marques turístiques analitzades (Barcelona, Costa Brava i Costa Daurada).

Dins de l’àmbit de les recomanacions, els autors suggereixen avaluar en un futur l’ús dels recursos obtinguts per l’impost, que estan destinats a potenciar la competitivitat i sostenibilitat del turisme.

Impost sobre els habitatges buits

La principal conclusió de l’estudi és que la posada en marxa d’aquest tribut no ha tingut efecte sobre el nombre d’habitatges buits i el preu del lloguer. Si bé l’impost està associat a un increment de la mobilització de l’estoc d’habitatge cap al lloguer assequible, els resultats no són estadísticament robustos. L’anàlisi ha permès identificar potencials millores en l’actual registre de dades d’habitatges buits i les bases de dades.

Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial

Els resultats de l’avaluació conclouen que l’impost no ha tingut un impacte sobre la quantitat de vols ni sobre l’ús d’avions menys contaminants, ja que suposa un cost addicional baix per a les aerolínies en relació amb les taxes que han de pagar per operar a l’aeroport de Barcelona El Prat Josep Tarradellas. Les recomanacions de l’avaluació apunten que pujar significativament el tipus impositiu podria incrementar l’efectivitat de l’impost, sense situar en desavantatge al Prat amb relació a altres aeroports de grans dimensions.

Te puede interesar
20231211_accessible.png_579601958

Catalunya, referent en accessibilitat universal

IB
NOTICIAS 11/12/2023

Ja està en vigor el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que detalla les mesures en matèria d’accessibilitat aplicables a l’edificació, el transport, l’urbanisme, els productes i els serveis, tant públics com privats i en espais ja existents o els de nova creació.

Lo más visto